pondělí 20. listopadu 2017

Otevřený dopis senátorům

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovoluji se na Vás již podruhé obrátit ve věci zákazu kouření v restauracích.

Návrh nového tabákového zákona Senát schválil 19. 1. 2017. Zákon nabyl účinnosti 31. 5. 2017. Provozovatelům skončilo přechodné období, během kterého měli přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem, teprve 30. 8. 2017. Již na schůzi od 6. 12. 2017 Senát bude hlasovat o doporučení vládě, aby zákaz kouření fakticky zrušila.

Prosím Vás o to, abyste takové usnesení nepodpořil(a).

Doporučení konkrétně navrhuje dvě výjimky ze zákazu kouření: 1) prostorovou – tzv. kuřárny neboli „stavebně oddělené prostory“ a 2) časovou – zákaz kouření by platil jen v době podávání hlavních jídel.

Obě výjimky nejsou ničím novým. Jedná se o starou, v praxi vyzkoušenou a překonanou úpravu. Tabákový kouř kupodivu nerespektoval cedulku „Kouření zakázáno“ a volně se šířil i do nekuřácké části provozovny a nezmizel ani okamžikem, kdy číšník přinesl polévku. Zákaz kouření, zavedený již v roce 1989, byl díky těmto výjimkám až do letošního roku pouze formální.

Úplný zákaz kouření platí teprve několik měsíců. Přesto je možné konstatovat, že svůj účel plní. Úplný zákaz skutečně chrání zdraví hostů i zaměstnanců. Na přesné statistiky je ještě brzo, ale již nyní se mluví o poklesu hospitalizací pro akutní koronární příhody o deset až třináct procent (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/protikuracky-zakon-cigarety-ceske-restaurace-bary-infarkt-navstevnici-lekari_1711121726_mis). Úplný zákaz neměl na tržby restaurací ani rušení nočního klidu žádný negativní vliv (http://www.mzcr.cz/dokumenty/zakaz-koureni-na-plzensku-nemel-na-trzby-restauraci-ani-ruseni-nocniho-klidu-zad_14278_3692_1.html).

Kuřákům nevadí si jít zapálit někde stranou venku a všichni lidé si na čistý vzduch rádi zvykají. Příklady z celého světa ukazují, že to jde. Dejte prosím restauracím bez kouře šanci.

Děkuji Vám za přečtení této zprávy.

S pozdravem

Tomáš Kindl


P. S.: Netvrdím, že nový tabákový zákon je bez chyby. Upřesnění by zasloužilo například vymezení pojmu vnitřní prostor, který se týká některých „zahrádek“. Jestliže Vás tato problematika více zajímá, prosím kontaktujte mě nebo navštivte můj blog Tabák a právo (http://www.tabakapravo.cz).


Aktualizace 7. 12. 2017: Senát žádnou výjimku za zákazu kouření nepodpořil.

Žádné komentáře :

Okomentovat