středa 28. června 2017

Zákaz kouření jako příležitost k podvodu

Vymysleli jsme řešení pro ty z vás, kteří chtějí v baru, restauraci či kavárně kouřit a užívat si tak jako dříve. Přinášíme řešení pro podnikatele, kteří chtějí ve svém podniku zachovat možnost kouření. Tak láká zájemce projekt „LIBERTAS SmokeʼnʼTaste Club“. Kdo tomu uvěří, může hořce litovat.

Samozvaný spolek právníků

Za projektem LIBERTAS SmokeʼnʼTaste Club stojí jistý Petr Kocourek, který figuruje i v jiných projektech nabízejících právní řešení dalších lidských hříchů. Nejznámější je určitě projekt „pojištění na pokuty“ za dopravní přestupky, který propaguje youtuber MikeJePan. „Úspěšnost“ projektu dokládá mimo jiné to, že je postupně nabízen pod řadou různých značek. O této činnosti se můžeme dočíst například v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č. j. 52 A103/2015-69, který následně potvrdil Nejvyšší správní soud.

Před iniciátorem projektu oficiálně varuje Česká advokátní komora, která jej podezírá z pokoutnictví (neoprávněného poskytování právních služeb neadvokátem). Ten byl přitom již po prvním roce vyloučen z Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro nesplnění studijních požadavků.

Serióznosti iniciátora projektu nepřidává ani to, že má hlášen trvalý pobyt na Úřadu městské části Praha 6. Podle youtubera Petra Vojnara má navíc aktuálně sám vážné problémy se zákonem (podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, další trestní řízení, řada exekucí atd.).

Koneckonců ani samotný projekt LIBERTAS SmokeʼnʼTaste Club do dnešního dne jakožto spolek ve skutečnosti nevzniknul. Není zapsán ve spolkovém rejstříku. Problémy možná způsobilo to, že podle dříve publikované verze stanov měl pouze dva zakládající členy, zatímco zákon vyžaduje nejméně tři. Nová verze stanov drobný nedostatek napravila a současně poněkud zastřela původně flagrantní postavení iniciátora projektu coby váženého „presidenta“.

Tajemné know-how

Nový tabákový zákon vstoupil v účinnost teprve nedávno a provozovatelům ještě stále běží devadesátidenní lhůta, ve které jsou povinni stanoveným podmínkám přizpůsobit svou činnost, a proto za jejich porušení zatím nemohou být sankcionováni.

Zákaz kouření je nekompromisní. Platí všude tam, kde se poskytují stravovací služby (podávají potraviny nebo nápoje). Nezáleží na tom, jestli je provozovna označena jako restaurace, hospoda, bar nebo klub. Nezáleží ani na tom, jestli ji provozuje samostatný živnostník nebo spolek.

I sami tvůrci projektu LIBERTAS SmokeʼnʼTaste Club tvrdí, že přeměna restaurace na klub nestačí. „Je potřeba přijmout ještě další právní kroky, ale jaké, to zatím kvůli možné konkurenci neřeknu. Je to naše know-how,“ poznamenal zakladatel klubu Jakub Průdek pro server Novinky.cz.

Uvedení v omyl

Mediální prezentace projektu má navodit dojem, že v restauracích lze navzdory zákazu bez obav nadále kouřit. Stačí toliko platit členské příspěvky. Základní sazba pro provozovatele restaurace je 10 000 Kč měsíčně. Samotného kuřáka členství stojí lidových 1 000 Kč jednorázově. Kdo tomu uvěří, bude nemile překvapen.

Zatím neexistující spolek provozovatele opravňuje pouze využít „právní asistenci spolku v případě obvinění ze správního deliktu souvisejícího s jeho činností“. „Našemu právnímu řešení věříme natolik, že jednotlivým podnikům garantujeme právní ochranu při jednání se správními orgány, případně soudy,“ prohlásil Jakub Průdek v olomouckém Deníku. Právní asistence může mít mnoho forem. Rozhodně však nezaručuje, že kontrola nebo následné řízení dopadnou tak, jak projekt slibuje. Kuřák podle stanov ani na asistenci právo nemá.

Případně uložené sankce jak provozovatelé, tak kuřáci ponesou sami. Za kouření zaplatí vlastně dvakrát: jednou členský příspěvek a jednou pokutu. Otázkou je, která z částek bude nakonec vyšší.

Článek byl publikován dne 27. 6. 2017 v Lidových novinách.

Žádné komentáře :

Okomentovat