pondělí 29. května 2017

Zákaz kouření v restauracích – FAQ

Tento příspěvek přináší odpovědi na nejčastěji kladené otázky.


Bude platit zákaz kouření i v pivnicích, kde se nevaří (kde se podávají pouze nápoje)?

Ano. Zákaz kouření bude platit ve všech provozovnách stravovacích služeb. Podáváním pokrmů zákon výslovně rozumí jak potraviny, tak nápoje. Variantu zákazu kouření pouze v provozovnách, kde se vaří, Poslanecká sněmovna také projednávala, ale neschválila.

Bude platit zákaz kouření i na zahrádkách? Kde bude možné kouřit?

Zákaz kouření bude platit pouze ve vnitřním prostoru stavby. Vnitřním prostorem stavby je prostor zastřešený (to vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 2/2013, z pokynů k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku a analogicky z předchozího vymezení zákazu kouření na krytých nástupištích či výkladu zastavěné plochy ve stavebním právu). Zákaz se proto vztahuje i na zimní zahrady, atria a nejrůznější typy přístřešků. Nevztahuje se na obyčejný slunečník, protože ten není stavbou. Je-li zastřešení mobilní (například pergola s posuvnou střechou), bude zákaz platit jen po dobu, kdy je prostor zastřešen. Jednoduše stačí v daný okamžik pohlédnout vzhůru a je jasné, zda je prostor zastřešený, a tedy na konkrétním místě zákaz platí, nebo ne.
Existuje však legální možnost kouřit v zastřešeném (a dokonce i všemi stěnami uzavřeném) prostoru: Výjimku ze zákazu kouření představují tzv. dočasné stavby. To jsou stavby, u kterých stavební úřad předem omezí dobu jejich trvání (mohou to být typicky stany, přístřešky a různé dřevostavby).
Provozovatel může zákaz kouření dobrovolně rozšířit také na vnější prostor (a dočasnou stavbu) či alespoň jeho část (například u dětského koutku).

Musejí být zahrádky (a dočasné stavby) označeny značkou „Kouření zakázáno“ nebo „Kouření povoleno“?

Ne. Zákon ukládá provozovateli povinnost označit u vstupu pouze vnitřní prostor provozovny. Přesto ale z důvodu informovanosti zákazníků doporučuji označit též zahrádky a dočasné stavby.

Jaké nároky klade zákon na provozovatele?

Provozovatelé budou mít dvě povinnosti. Zaprvé musejí u vstupu do provozovny nalepit značku „Kouření zakázáno“ (to musejí již dnes, jenže dnes mohou zvolit i značku „Kouření povoleno“ nebo značku „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“). Zadruhé budou muset dodržování zákazu kouření kontrolovat a případně vyzvat osobu, která zákaz nedodržuje, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Pokud tato osoba neuposlechne, mohou zavolat policii. Aplikační praxe ukáže, zda oprávnění zavolat policii není vlastně povinnost, což podle předchozího tabákového zákona rozhodl Nejvyšší správní soud.

Jak vypadá značka „Kouření zakázáno“ a kde musí být umístěna?

Grafická značka „Kouření zakázáno“ musí být zjevně viditelná u vstupu do provozovny. Přesná podoba značky je uvedena v příloze zákona. Značka má velikost nejméně 12 cm × 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“.

Jaké sankce v souvislosti se zákazem kouření hrozí?

Kuřákům hrozí pokuta do 5 000 Kč, provozovatelům do 10 000 Kč (za špatné označení provozovny) a do 50 000 Kč (za nevyzvání kuřáků, aby protiprávního jednání zanechali nebo aby prostor opustili).

Kdo zákaz kouření v restauracích kontroluje?

Všechny zákazy kouření kontrolují Policie ČR, obecní policie a obecní úřad v pověřené působnosti (například živnostenský úřad). Provozovny stravovacích služeb kontrolují navíc krajské hygienické stanice.

Co lze dělat, když zjistíme porušení zákazu?

Můžeme požádat kuřáka, aby s kouřením přestal nebo aby prostor opustil. Můžeme se obrátit na provozovatele. Můžeme zavolat Policii ČR nebo obecní policii. Můžeme podat podnět ke kontrole na obecní úřad v pověřené působnosti (například živnostenský úřad) nebo krajskou hygienickou stanici.

Jak lze řešit obtěžování kouřem či hlukem před restaurací?

Stejně jako dnes. V první řadě doporučuji kontaktovat provozovatele a domluvit se s ním, aby například přesunul popelník na místo, které nebude tak problematické. Jinak lze volat obecní policii nebo Policii ČR. V krajním případě lze uvažovat o regulaci kouření na veřejném prostranství obecně závaznou vyhláškou obce.

Odkdy bude zákaz kouření účinný?

Zákaz kouření bude účinný od 31. 5. 2017 (tedy od půlnoci z 30. 5. 2017 na 31. 5. 2017).

Mají provozovatelé nějaké přechodné období?

Ano. Provozovatel ke splnění svých povinností dostane ještě 90 dní navíc po 31. 5. 2017, ale to je spíše jen nelogické legislativní opomenutí, rozhodně ne odložení zákazu kouření. Znamená to, že provozovatel může být za porušení svých povinností sankcionován až po 90 dnech. Na druhou stranu již 31. 5. 2017 mohou dostat pokutu za kouření jednotliví kuřáci (kouření zakazuje zákon, ne nálepka na dveřích). S ohledem na hosty, kteří by mohli být nepříjemně překvapeni, že dostanou pokutu za porušení zákazu kouření v provozovně, která dosud není označena značkou „Kouření zakázáno“ a ve které je k zanechání kouření nikdo nevyzval, tedy doporučuji, aby provozovatelé povinnosti z tohoto zákona splnil již dnem účinnosti zákazu kouření.

Lze se zákazu kouření vyhnout přeměnou hospody na klub?

Ne. Nezáleží na tom, jestli je provozovna označena jako restaurace, hospoda, bar nebo klub. Nezáleží ani na tom, jestli ji provozuje samostatný živnostník nebo spolek. Klíčové je pouze to, zda je zde poskytována stravovací služba (podávají se potraviny nebo nápoje). Jednoduše řečeno pokud prostor funguje jako hospoda, pak to bude hospoda a platí zde zákaz kouření. Zákazu kouření se nelze vyhnout ani nepřímým způsobem placení, ani zamezením přístupu veřejnosti (k tomu viz níže). Právní jednání, která směřují k obcházení zákona (například nájemní a cateringová smlouva mezi faktickým provozovatelem a třetím subjektem, jejichž účelem je vyhnout se zákazu kouření), jsou neplatná.

Bude zákaz platit i pro akce s uzavřenou společností (výročí, svatby a jiné akce)?

Ano. Zákaz kouření v provozovně stravovací služby bude platit i v případě, že prostor provozovny nebo její části v danou chvíli nebude veřejně přístupný (například budou salonek či celá provozovna rezervovány pro akci s uzavřenou společností nebo bude po zavírací době). 
Ani kdyby v danou chvíli k poskytování stravovací služby nedocházelo (lidé by si přinesli své vlastní potraviny nebo nápoje), stejně by to na dlouhodobém charakteru prostoru provozovny stravovacích služeb nic neměnilo. Opačný výklad by mohl vést k obcházení zákona. Analogicky též ve škole není možné kouřit, když je tělocvična pronajata třetí osobě pro mimoškolní aktivity.

Lze umožnit kouření ve vedlejší místnosti? Co když ve vedlejší místnosti sídlí jiný subjekt, který zde kouření umožňuje?

Zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb je úplný. Nebyla schválena varianta, která by umožnila zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření (tzv. kuřárnu). Kontrolní orgány budou v každém individuálním případě vážit, zda se jedná, či nejedná o obcházení zákona (tedy zda inkriminovaný prostor fakticky funguje jako kuřárna v restauraci, či nikoli).

Bude se zákaz kouření vztahovat i na elektronické cigarety?

Ne. Zákaz se nevztahuje na používání elektronických cigaret (které nehoří, tudíž se vůbec nejedná o kouření). Provozovatelé, kteří si používání elektronických cigaret nepřejí, je však mohou zakázat sami. Prostor provozovny navíc označí zákazem používání elektronických cigaret (například dodatkovým textem umístěným pod povinnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ nebo zvláštní grafickou značkou). Zákaz používání elektronických cigaret bude platit ve všech případech, kdy tabákový zákon zakazuje kouření, avšak právě s výjimkou provozoven stravovacích služeb a zoologických zahrad.

Bude se zákaz kouření vztahovat i na vodní dýmky?

Ne. Zákaz se nevztahuje na kouření vodních dýmek (jedná se o světově unikátní výjimku). Vodní dýmky byly ze zákazu vyjmuty s cílem zachovat stávající sortiment čajoven. Výjimka se však bohužel týká všech typů provozoven stravovacích služeb, tedy paradoxně i těch, které jsou již dnes čistě nekuřácké. Proto lze doporučit, aby provozovatelé, kteří si kouření vodních dýmek nepřejí, prostor provozovny navíc označili zákazem kouření vodních dýmek (například dodatkovým textem umístěným pod povinnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ nebo zvláštní grafickou značkou). Výjimka pro vodní dýmky bude platit pouze v provozovnách stravovacích služeb; jinak budou zakázány všude tam, kde je zakázáno kouření. Podle názoru Ministerstva zdravotnictví se výjimka nevztahuje na tzv. vodní dýmky na cigarety.

Přináší zákaz kouření pro provozovatele nějaké výhody?

Ano. Provozovatelé restaurací vydělávají na stravovacích službách, nikoli na tom, že u nich někdo vykouří krabičku cigaret, kterou si koupil někde v supermarketu. Zákaz je plošný, a proto nikoho neznevýhodňuje. Provozovatelům přináší úlevu, protože již nebudou muset řešit otázku investic do výkonnější vzduchotechniky či stavebních úprav restaurace. Nekuřácké prostředí znamená úsporu na údržbě restaurace a eliminuje potenciální žaloby zaměstnanců na náhradu újmy na zdraví způsobené pasivním kouřením.

6 komentářů :

 1. Kdo hlídá, že se v hospodách opravdu nekouří? Byla jsem svědkem toho, že si štamgasti řekli: teď už chceme kouřit. a hospodský jim donesl popelník a "vesele" se kouřilo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Viz výše: Všechny zákazy kouření kontrolují Policie ČR, obecní policie a obecní úřad v pověřené působnosti (například živnostenský úřad). Provozovny stravovacích služeb kontrolují navíc krajské hygienické stanice.

   Vymazat
 2. V Ostravě, na Sokolské přímo naproti krajské hygienické stanice je hospoda, přejmenována na klub WW, pod sítí klubu Libertas a zvesela se tam kouří dál. To není obcházení zákona?

  OdpovědětVymazat
 3. Provozovatel nemůže zakázat používání elektronických cigaret, které je ve stravovacích zařízeních zákonem povoleno, aneb, co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Provozovatel nemůže vytvářet vlastní pravidla a zákazy v rozporu se zákonem. Pokud provozovatel bude na zákazu trvat, nebo odmítne zákazníka obsloužit, jedná se o diskriminaci spotřebitele a věc lze řešit podáním podnětu ČOI.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím. Používání elektronických cigaret zákon v provozovnách stravovacích služeb sice nezakazuje, ale rozhodně "nepovoluje". Všechny zákazy nejsou stanoveny pouze přímo zákonem. Mohou být stanoveny třeba obecně závaznou vyhláškou anebo provozním řádem (tedy rozhodnutím provozovatele). Jiná otázka je, jestli je takový zákaz diskriminační. Podle mě určitě není, protože nikdo nebrání uživatelům elektronických cigaret ve vstupu do provozovny, pouze je omezuje v možnosti jejich užívání, což je zcela legitimní (viz doporučení WHO). Ad absurdum by Vaše tvrzení znamenalo, že se ještě donedávna mohlo kouřit ve vlacích a autobusech, protože to nezakazoval přímo zákon, ale jen provozovatelé.

   Vymazat