čtvrtek 19. ledna 2017

Zákaz kouření: Návod pro hostinské

Nový tabákový zákon mimo jiné přináší zákaz kouření v restauracích. Pokud jej schválí Senát a podepíše prezident, vstoupí v účinnost 31. 5. 2017. Co to bude znamenat pro provozovatele restaurací?

Kde se kouřit nesmí

Zákaz kouření se vztahuje na provozovny stravovacích služeb. Je lhostejné, jestli se provozovna označuje jako restaurace, hospoda, kavárna, bar, klub či jinak. Provozovnou stravovacích služeb je prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně.

Klíčovým pojmem je „stravovací služba“. Ta se nejčastěji poskytuje v rámci živnosti „hostinská činnost“. Poskytování stravovacích služeb (soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku) bez příslušného živnostenského oprávnění by mohlo být posuzováno jako trestný čin neoprávněného podnikání.

Pokrmem je potravina včetně nápoje. Regulace se proto týká i barů, kde se podávají pouze nápoje. K přímé spotřebě nedochází v provozovně, kde se pokrmy jen připravují a prodávají „s sebou“. Tady už ale platí stávající zákaz kouření v prostorách manipulace s potravinami a produkty.

Zahrádky

Kouření bude zakázáno ve vnitřním prostoru, což je vnitřní prostor stavby. Výjimku mají dočasné stavby, tedy stavby, u kterých stavební úřad předem omezí dobu jejich trvání. Stavbou jsou mimo jiné také zimní zahrady, altány, trvale zaparkované maringotky, ale i pouhé přístřešky nebo dokonce terasy. Zákon však nezná pojem „vnitřní prostor stavby“. Nejjednodušší, judikaturou již naznačený a zároveň nejbližší pokynům k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku je výklad, podle něhož vnitřním prostorem je jakýkoli zastřešený prostor.

Vnější prostor (tzv. zahrádky) není nijak regulován. Provozovateli se tak nabízí příležitost se odlišit od konkurence a zákaz kouření dobrovolně rozšířit také na zahrádku či alespoň její část (například u dětského koutku).

Povinnosti provozovatele

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí být u vstupu označen zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Přesná podoba značky je uvedena v příloze zákona. Značka má velikost nejméně 12 cm × 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“.

Zjistí-li provozovatel porušení zákazu kouření, musí osobu, která nedodržuje zákaz kouření, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. Neuposlechne-li, může provozovatel požádat policii o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Znění tohoto ustanovení je významně mírnější oproti stávajícímu zákonu, podle kterého provozovatel nesmí umožnit kouření na místě, na němž je kouření tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce zakázáno. Podle judikatury se jedná o objektivní odpovědnost. Provozovatel je povinen kontrolovat dodržování zákazu kouření, vyzvat osobu, která jej porušuje, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, a případně požádat policii o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Je otázkou, zda kontrolní orgány budou schopny užší povinnost provozovatele efektivně vymáhat a zda se v praxi podaří naplnit cíl ustanovení, tedy zajistit dodržování zákazu kouření.

Dočasný problém může spočívat také v přechodném ustanovení, které provozovateli ukládá lhůtu přizpůsobit jeho činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Samotný zákaz kouření však bude účinný již dnem účinnosti zákona (kouření zakazuje zákon, nikoli nálepka na vstupních dveřích, kterou provozovatel bude povinen vylepit až později).

Vodní dýmky a elektronické cigarety

Zákaz se nevztahuje na používání elektronických cigaret (které nehoří, tudíž se vůbec nejedná o kouření) ani na kouření vodních dýmek (zde se jedná o světově unikátní výjimku). Vodní dýmky byly ze zákazu vyjmuty s cílem zachovat stávající sortiment čajoven. Výjimka se však bohužel týká všech typů provozoven stravovacích služeb, tedy paradoxně i těch, které jsou již dnes čistě nekuřácké. Proto lze doporučit, aby provozovatelé, kteří si kouření vodních dýmek nebo používání elektronických cigaret nepřejí, prostor provozovny navíc označili zákazem kouření vodních dýmek nebo zákazem používání elektronických cigaret (například dodatkovým textem umístěným pod povinnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ nebo zvláštní grafickou značkou).

Výhody zákazu

Provozovatelé restaurací vydělávají na stravovacích službách, nikoli na kouření. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že hosté si na čistý vzduch rádi zvykli a v důsledku zákazu kouření nedošlo k poklesu počtu restaurací. Plošný zákaz nikoho neznevýhodňuje a přináší úlevu, protože provozovatelé již nebudou muset řešit otázku investic do výkonnější vzduchotechniky či stavebních úprav restaurace. Nekuřácké prostředí znamená úsporu na údržbě restaurace a eliminuje potenciální žaloby zaměstnanců na náhradu újmy na zdraví způsobené pasivním kouřením. Věřím, že přijetí zákazu kouření nakonec všem prospěje.

Související články:

Článek byl publikován dne 19. 1. 2017 na webu epravo.cz.

26 komentářů :

 1. Dovolte, abych se vyjádřil k poslednímu odstavci.

  "Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že hosté si na čistý vzduch rádi zvykli a v důsledku zákazu kouření nedošlo k poklesu počtu restaurací."
  LEŽ, jen v Británii poklesl po zákazu kouření počet PUBů (hospod) o 10 000. http://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Briefing_Closing%20time_web.pdf

  Na lži ze strany militantních antikuřáků jsem si už zvykl. Jakási antikuřácká organizace oznámila, že po zákazu kouření ve francouzských restaurací poklesl prudce počet kardiovaskulárních chorob v zemi. Oznámila to pouhé tři měsíce po vstupu zákazu v platnost. Sami si udělejte obrázek o takovém obrnesmyslu.

  "Plošný zákaz nikoho neznevýhodňuje a přináší úlevu, ..."
  LEŽ, každý zákaz někoho znevýhodňuje. Většinou toho, kdo je na zakázané věci zainteresovaný. Je jasné, že např. plošný zákaz sběru hub poškodí houbaře, ale nehoubařům je naprosto šumák. Je jasné, že provozovateli restaurace s podáváním obědů, nebo snack baru to vadit nebude. Pivnici a noční bar to zlikviduje. Tolik selská logika. A ještě něco k tomu, proč musí být zákaz plošný. Jednoduše proto, aby kuřácké hospody neměly oproti těm nekuřáckým narváno. Tím by padl hlavní antikuřácký mýtus o prosperitě nekukářcké hospody. Hostinský není hloupý a nepotřebuje, aby mu nějaká militantní antikuřácká organizace tvrdila, co je pro jeho podnikání lepší. Kdyby mrkev vynášela sta tisíce, budou v hospodách nabízet místo piva tu. Opět selská logika.

  " Nekuřácké prostředí znamená úsporu na údržbě restaurace .."
  DEMAGOGIE, je to jako uzákonit zákaz jízdy aut o víkendu a řidičům tvrdit, že je to pro ně lepší, protože ušetří za benzín.
  S něčím podobným jsme se už setkali při zákazu prodeje supermarketů o svátcích. Prodavačky dřou den před a po na 200% za normální plat bez 100% příplatku za svátek. Ten zhruba počet zákazníků obslouží tak jak tak. Ty příplatky, jim dělaly aspoň výplatu. Zákon navíc chrání jen někoho, jen někdy a jen někde a přestože se tváří jako zákaz práce prodavaček (jen některých) o svátcích, tuto práci vůbec nezakazuje. Zakazuje jen prodej. Tedy další lživý podraz ze strany sociálních neomarxistů.
  Stejně jako zákaz kouření v restauracích má údajně ochránit děti a mladistvé (Kde, v hernách, barech a pivnicích? A co tam mají co pohledávat?). Ve skutečnosti však totalitně likviduje kuřácké pivnice k prosazení nekuřáckých restaurací. Protože kdyby měl zákon skutečně chránit nekuřáky, povolí kuřárny bez obsluhy. Takhle jen vyžene kuřáky z míst kam patří (ze sklepních pivnic), na ulici mezi školáky a pod okna nekuřáků (zvlášť po 22hod. to bude pikantní mít pod okny bandu ožralých chlapů). Takovému paskvilnímu kroku může tleskat jen krátkozraký hlupák bez vlastního názoru a rozumu.


  OdpovědětVymazat
 2. Vážený krátkozraký hlupáku bez rozumu: když se tak oháníte selskou logikou, tak Vám musím připomenout, že část populace má takovou genetickou výbavu, že neonemocní rakovinou, ani když kouří tabák celý život. Podstatně větší část obyvatelstva takové štěstí nemá a i pasivní kouření tabáku u nich nezadržitelně a vždy způsobuje rakovinu, srdeční a cévní onemocnění. To je hlavní důvod, proč jako nekuřák nechci pasivně kouřit, o to tady jde především - nikoli o nějaké výdělky, které s podstatou kouření nemají nic co do činění. Protože vědět, že kouření tabáku způsobuje rakovinu, a přesto kouřit tabák, to může jenom... Ještě větší banda ... jsou ti, kteří vymýšlejí různé ty pakárny s výběrem obrázků

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak si běžte do nekuřáckých restaurací,inteligente

   Vymazat
 3. nejsou náhodou ve vyjímce ty vodní dýmky kvůli tomu, že se počítá s nárůstem osob, které jsou na ně zvyklé ze svých domovin?

  OdpovědětVymazat
 4. Má provozovna je soustředěna jen na pivo tudíž pivnice, v okolí se nachází Základní škola a dětské hřiště, jestliže bude stát před provozovnou 30 kuřáků, později i opilých, není toto nařízení vůči dětem trochu střed zájmů zákona, kdy bychom měli hlavně budoucí generaci uchránit návykovým látkám?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, má odpověď Vás asi nepotěší: Obec může zakázat kouření na veřejném prostranství. Výslovně je přitom zdůrazněno veřejné prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let.

   Vymazat
 5. Dobrý den, chtěl bych potvrdit, zda je takováto interpretace nového zákona správna. Pokud je část/celá porovozovna stravovacích služeb umístěna v dočasné stavbě (která má dle §2 j) výjimku)- je jako dočasná stavba zkolaudovaná v souladu se zněním §2 (3) stavebního zákona, zákaz kouření se na vnitřní prostrotor příslušné části/celé provozovny nevztahuje. Za kouření v takovémto prostoru nemůže hrozit pokuta ani kuřákovi, ani provozovateli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, ano, máte pravdu. Dočasná stavba podle zákona není považována za vnitřní prostor, tudíž zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zde platit nebude. Jen je třeba dát pozor na to, jestli kouření není zakázáno jinak - například že by se provozovna nacházela ve školském zařízení či v zoologické zahradě, kde bude platit zákaz kouření i ve vnějších prostorách.

   Vymazat
  2. Děkuji za potvrzení. Z toho vyplývá, že pokud nebude chtít provozovatel vyhnat kuřáky před svoji provozovnu (stavbu trvalou), může vybudovat vedle svojí "hospody" nějakou krytou, zateplenou, např. dřevostavbu, klidně i s barem, pokud bude zkolaudována jako stavba dočasná. Existují i zděné dočasné staveby s provozovnou stravovacích služeb - tedy zákon nezavádí absolutní zákaz kouření ve všech hospodách, barech... (jak je uváděno všeobecně v médiích), ale některé budou moci zůstat kuřácké díky této výjimce.

   Co jsem dále ze zákona pochopil, tak dočasné stavby, ve kterých provozovatel umožní kouření, nemusí být nijak označeny. Současná značka "Kouření povoleno", není u vstupu do těchto prostor nutná, ale pokud ji tam pro informaci umístí nedopouští se protizákoného jednání.

   Ještě poslední dotaz vnitřní zábavní prostor není v zákoně samostatně definován, pro vnitřní zábavní prostor platí stejné vymezení pojmu jako pro vnitřní prostor, tedy vnitřní zábavní prostor = vnitřní prostor?

   Vymazat
  3. Ano, zákon stanoví povinnost označit pouze prostor, kde je kouření zakázáno, tedy vnitřní prostor provozovny stravovacích služeb, kterým není prostor nezastřešený ani dočasné stavby. Tento prostor žádnou značku mít nemusí. Přesto bych jedině doporučil za účelem informování návštěvníků tento prostor označit. Samozřejmě je možné a vhodné využít v zákonu definované značky – ať již značku „Kouření povoleno“, nebo naopak značku „Kouření zakázáno“.

   Ano, vnitřní zábavní prostor je vnitřní prostor. Tedy stejně jako v případě provozoven stravovacích služeb pouze to, co je zastřešené a zároveň není dočasnou stavbou.

   Vymazat
  4. Děkuji za odpovědi

   Vymazat
 6. Dobrý den,provozuji pivnici kde se nevaří. Už se v tom začínám strácet.Platí moji provozovnu zákaz kouření či nikoliv.dnes jsem četl že neplatí a když zákon je psaný že ano.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, zákaz kouření určitě bude platit i pro pivnice, kde se nevaří, a dokonce i tam, kde se podávají pouze nápoje.

   Vymazat
 7. Dobrý den. Pokud budu chtít mít akce s uzavřenou společností???? Výročí, svatby a jiné akce. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, zákaz kouření v provozovně stravovací služby bude platit i v případě, že prostor v danou chvíli nebude veřejně přístupný (například bude rezervován pro akci s uzavřenou společností).

   Vymazat
 8. Zákaz kouření, zákaz automatů, zákaz. ..... to už tu jsou zase komunisti? Cestovat se ale ještě může ne?

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den. Veřejně přístupný prostor v provozovně stravovací služby je určen provozní dobou? Restaurace 11:00 - 23:00. Muže si uklízečka zapálit v 7:00? Veřejnost tam nemá co dělat a 1 osoba asi veřejnost není. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, kouření v provozovně stravovacích služeb je zakázáno časově neomezeně a bez ohledu na to, zda je tento prostor v daný okamžik veřejně přístupný. Tedy ani uklízečka zde kouřit nesmí.

   Vymazat
 10. Dobry den, jaka hrozi pokuta provozovateli restaurace, ktery necha hosty kourit? Vsude se pise o pokute do 5tis pro samotnou porusujici osobu, ale co hrozi provozovateli? Na nem dle meho bude hlavni zasluha uplatneni zakona...
  Dekuji predem za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, provozovateli hrozí pokuta do 10 000 Kč (za špatné označení provozovny) a do 50 000 Kč (za nevyzvání kuřáků, aby protiprávního jednání zanechali nebo aby prostor opustili).

   Vymazat
 11. Dobrý den, prosím o upřesnění, mám provozovnu, do které se vstupuje pres kryty průjezd vedouci do dvora a ten (průjezd) je zároveň společný pro prodejnu. Často se stává, ze společný nájemce zde kouří. Nejsem schopna to kontrolovat - mohou zde kouřit i moji hosté? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, neznám Vaši konkrétní situaci, ale pokusím se obecně odpovědět. Krytý průjezd zřejmě bude veřejnosti volně přístupným vnitřním prostorem [§ 8 odst. 1 písm. a) tabákového zákona], kde je kouření zakázáno. Když není součástí Vaší provozovny, nemáte povinnost zde porušení zákazu kouření kontrolovat. Na druhou stranu byste ale neměla kouření podporovat třeba umístěním popelníku v průjezdu. K tomu by byl vhodný přilehlý dvorek (nezastřešený, tedy vnější prostor).

   Vymazat
 12. Dobry den , mám zahrádku částečně zastřešenou na kterou se vstupuje přes restauraci - nachází se za ní. Rozumím tomu dobře , že i na ni se vztahuje zákaz kouření ? A v prostoru který není zastřešen je možné kouřit , nebo taky ne ? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, zastřešená část zahrádky je vnitřní prostor stavby, a tudíž zde platí zákaz kouření. Pokud ale kouření v zastřešené části zahrádky chcete umožnit, je možné toto zastřešení překolaudovat na dočasnou stavbu (stavbu, u které stavební úřad omezí dobu jejího trvání). Dočasné stavby se totiž z pohledu tabákového zákona za vnitřní prostor nepovažují. Kouřit se smí v nezastřešené části zahrádky a v dočasných stavbách. Více viz http://www.tabakapravo.cz/2017/05/zakaz-koureni-v-restauracich-faq.html

   Vymazat
 13. Dobrý den, když mám malý bar/kavárnu, tak bezpochyby bude platit zákaz kouření. Ale můj dotaz zní.

  Když kavárnu pronajmu 1x na měsíc partě karetních hráčů, fyzické osoby, fakticky jeden nájemce, který si přivede kamarády a celou kavárnu mají pro sebe. Bude platit zákaz kouření?

  A byl by rozdíl, když si kavárnu pronajmou celou bez naší přítomnosti, zadna obsluha a donesou si své jidlo, pití atd versus pronájem s naší přítomnosti a naší kávou?

  Děkuji za názor. Alois.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,

   zákaz kouření platí ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (kde jsou podávány potraviny nebo nápoje).

   Zákaz bude platit i v případě, že prostor provozovny nebo její části v danou chvíli nebude veřejně přístupný (například budou salonek či celá provozovna rezervovány pro akci s uzavřenou společností nebo bude po zavírací době). Z hlediska zákazu nezáleží na tom, kdo má provozovnu pronajatou.

   Kdyby v danou chvíli k poskytování stravovací služby nedocházelo (lidé by si přinesli své vlastní potraviny nebo nápoje), stejně by to na dlouhodobém charakteru prostoru provozovny stravovacích služeb nic neměnilo a opačný výklad by podle mého názoru mohl být považován za obcházení zákona. Analogicky ani ve škole není možné kouřit, když je tělocvična pronajata třetí osobě pro mimoškolní aktivity.

   Samozřejmě ale bude záležet na aktivitě kontrolních orgánů a nakonec na judikatuře, kterou nelze s jistotou předjímat.

   Vymazat