pátek 9. prosince 2016

Poslanci budou poprvé hlasovat o zákazu kouření v restauracích

O úplném zákazu kouření v restauracích dnes bude hlasovat Poslanecká sněmovna. Nepočítáme-li pokus o zákaz kouření na pracovištích v roce 2005, stane se tak historicky poprvé. O návrzích zákazu kouření v restauracích, které byly na stole v roce 2009 a v letošním květnu, poslanci jednoduše vůbec nehlasovali, protože předtím schválili kolizní pozměňovací návrh, který kouření nezakázal. Nyní je v hlasovací proceduře jako první pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví. „Bendovy kuřárny“, tedy tzv. stavebně oddělené prostory, jak je známe dnes, jsou až druhá alternativa.

Čistý vzduch je zdarma

Pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví znamená úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací. Je to skutečná změna, která chrání zákazníky i zaměstnance, působí preventivně na děti a mladistvé, podporuje odvykání závislých kuřáků a přitom provozovatele nic nestojí a neznevýhodňuje je podle velikosti.

Nekuřácké zahrádky

Návrh navíc řeší zahrádky. Kouření zde nezakazuje, ale staví provozovatele před volbu, jestli zahrádku označí jako nekuřáckou nebo kuřáckou (eventuálně ji rozdělí). Díky tomu již nebudou všechny zahrádky automaticky kuřácké a lze očekávat vznik nekuřáckých zahrádek, které budou vítané zejména tam, kde součástí zahrádky je dětský koutek.

Šíša v McDonaldu

Schválení návrhu bude mít ještě jeden důsledek: vypuštění výjimky pro vodní dýmky. Účelem této výjimky původně mělo být zachování stávajícího sortimentu čajoven. Vodní dýmky mělo být možné kouřit tam, kde si to provozovatel výslovně přál, a do tohoto prostoru neměly mít přístup děti. Takový návrh by nebyl v rozporu s pozměňovacím návrhem výboru pro zdravotnictví. Jenže vládní návrh obsahuje výjimku všeobecnou. Vodní dýmky by se tak mohly kouřit ve všech již dnes nekuřáckých restauracích, a to navzdory přání provozovatele, což je zjevně absurdní.


Doufejme, že poslanci úplný zákaz kouření v restauracích schválí. Příklady z celého světa ukazují, že to jde a čistý vzduch nakonec prospěje všem.

Článek vyšel dne 9. 12. 2016 v Lidových novinách.

Aktualizace 9. 12. 2016: Poslanecká sněmovna všechny změny původní verze odmítla, zákaz kouření tedy má platit pouze pro vnitřní prostory a nemá se vztahovat na vodní dýmky.

3 komentáře :

  1. Kam čert nemůže, tam pošle kuřáky.

    OdpovědětVymazat
  2. Čiň kuřákovi dobře, rakovinou se ti odmění!

    OdpovědětVymazat
  3. Kuřáci jsou horší než ruští okupanti. Okupantů jsme se zbavili po 22 letech. Ale kdy se zbavíme kuřáků?

    OdpovědětVymazat