středa 9. března 2016

Jak (ne)obejít zákaz kouření v restauracích

Zákaz kouření v restauracích je teprve ve stadiu návrhu zákona, přesto již někteří provozovatelé uvažují, jak tuto povinnost obejít. Nejčastěji se mluví o přeměně restaurací na „soukromé kluby“. Mohou si však způsobit více škod než užitku.

Úplný zákaz, nebo výjimky

Poslanecká sněmovna právě projednává dokonce dva návrhy zákonů, které úplně zakazují kouření ve vnitřních prostorách restaurací a barů. Ještě ale není ani zdaleka jisté, zda a v jaké podobě zákaz projde. Již v minulosti u nás zákaz kouření v restauracích platil (od roku 1989 do roku 2010), jenže s výjimkami, které se v praxi staly pravidlem. I dnes poslanci předkládají pozměňovací návrhy zakotvující výjimky, které hrozí zablokováním tolik slibované změny. Doufejme, že tentokrát kouř z restaurací zmizí.

Hloupé zákony a chytří lidé

Někteří lidé mají za to, že zákony jsou jen pro hlupáky. Chytří lidé si přece musejí najít nějakou skulinu, kterou účel zákona „obejdou“. Mnohdy svůj úmysl bezostyšně veřejně prezentují. Nelíbí se mi zákaz kouření v restauraci? Zruším si živnost a založím spolek. Hosté budou u vstupu formálně podepisovat přihlášku ke členství. Má to ale háček. Takový postup je nejen nemorální, ale přímo nezákonný.

Neoprávněné podnikání

Navržený zákaz kouření je vázán na pojem „stravovací služba“. Ta se nejčastěji poskytuje v rámci živnosti „hostinská činnost“. Pokud připravuji a prodávám pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, a činím-li tak soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, potřebuji živnostenské oprávnění k živnosti hostinská činnost a vztahují se ně mě všechny povinnosti s tím spojené. V opačném případě mi hrozí, že se dopustím ještě závažnějších deliktů, než je nezajištění dodržování zákazu kouření – např. trestného činu neoprávněného podnikání.

Dnešní ilegální podniky

Odpůrci zákazu kouření varují, že restaurace přejdou do ilegality a zákaz kouření nebude vymahatelný. Toho se neobávám. Ilegální podniky existují již dnes. Nebyly zřízeny za účelem obcházení zákazu kouření, ale za účelem obcházení daňových a jiných povinností. Obdobným případem je provozování ilegálních heren. Jejich existence není problémem zákonných povinností, ale problémem efektivní kontroly. Že se krade, také přece není důvodem legalizace krádeže.

Provozovat ilegální podnik není snadné. Provozovatel například nemůže do svého podniku lákat nové hosty, protože by na sebe mohl upozornit i kontrolní orgány. Ani hosté sami se do ilegálního podniku nepohrnou, protože si nemůžou být jisti tím, kolik zákonných povinností provozovatel porušuje. Stravování v ilegálním podniku je vyloženým hazardem.

Výhra pro všechny

Provozovatelé nevydělávají na tabákových výrobcích, ale na stravovacích službách. Jsem přesvědčen o tom, že plošný, tedy nikoho neznevýhodňující úplný zákaz kouření v restauracích bude pro provozovatele úlevou a stejně jako v zahraničí si nakonec všichni na čistý vzduch rádi zvyknou. Jen média tak přijdou o jedno z nejpopulárnějších témat.

Článek vyšel dne 8. 3. 2016 v Hospodářských novinách.

Žádné komentáře :

Okomentovat