středa 4. února 2015

Otevřený dopis poslancům

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil ve věci návrhu na zákaz kouření v restauracích, který právě projednáváte, a poprosil Vás o jeho podporu.

Návrh skupiny poslanců byl Poslanecké sněmovně předložen již 18. 7. 2014. Dne 24. 10. 2014 bylo započato prvé čtení, ale dodnes nebylo dokončeno.

Obsah jednoduchého poslaneckého návrhu, kterým je zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování, je identický tomu, co slibuje předložit Ministerstvo zdravotnictví. Jaký je tedy smysl poslaneckého návrhu a proč je vhodné jej schválit?

Ministerstvo zdravotnictví připravuje návrh zákona již od roku 2011. Jeho obsahem není pouze zákaz kouření v restauracích, ale též řada dalších, mnohdy neméně kontroverzních změn týkajících se alkoholu a jiných návykových látek. Účinnost tohoto návrhu měla nastat 1. 1. 2014, ale návrh se dostal pouze do vnějšího připomínkového řízení. Současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček původně sliboval předložení návrhu vládě do konce června 2014, termín se však opakovaně odkládá. Na konci ledna 2015 Ministerstvo zdravotnictví již potřetí návrh zaslalo do vnějšího připomínkového řízení. Pokud tentokrát návrh skutečně bude zaslán vládě a ta jej předloží do Poslanecké sněmovny, stane se tak nejdříve kolem poloviny roku. Projednávání minulého a předminulého návrhu zákona v této věci trvalo od předložení Poslanecké sněmovně do podpisu prezidenta republiky dlouhých dva a půl roku. Velmi nerealistická se proto jeví aktuálně deklarovaná účinnost 1. 1. 2016; navíc hrozí, že se připravovaný ministerský návrh opět vůbec nestihne projednat do konce volebního období. Složitost a množství sporných otázek připravovaného ministerského návrhu tedy mohou velmi pravděpodobně zapříčinit, že bychom se zákazu kouření v restauracích vůbec nedočkali.

Projednávaný poslanecký návrh není alternativou k připravovanému ministerskému návrhu. Je s ním plně v souladu. Poslanci si nebudou vybírat, zda podpoří pouze první návrh, nebo druhý. Nejde ani o „tříštění sil“, ani o „závody, kdo dřív“, ani o „zahlcení sněmovny“, která by o zákazu kouření tak jako tak jednala. Jde pouze o to, aby veřejností dlouho očekávaný návrh konečně byl schválen. Jednoduchý poslanecký návrh neobsahuje žádné formální nedostatky a je plně životaschopný. Nevyžaduje proto dlouhé projednávání ani žádné pozměňovací návrhy a může rychle přinést změnu, kterou si veřejnost přeje.

Přijetí poslaneckého návrhu výrazně usnadní následné projednávání připravovaného ministerského návrhu, neboť téma kouření v restauracích již nebude třeba otevírat. Proto i ministr zdravotnictví by měl poslaneckou iniciativu uvítat.

Děkuji Vám za přečtení této zprávy a přeji Vám dobré rozhodnutí.

S pozdravem

Tomáš Kindl

P. S.: Shrnutí legislativního vývoje zákazu kouření v restauracích naleznete zde: http://tabakapravo.blogspot.cz/2014/12/legislativni-vyvoj-zakazu-koureni-v.html

Žádné komentáře :

Okomentovat