sobota 6. září 2014

Dopis poslancům 2

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

e-mailem ze dne 16. 8. 2014 jsem Vás prosil o podporu poslaneckého návrhu na zákaz kouření v restauracích a nabídnul Vám některé argumenty k věcné stránce návrhu. Dovolte mi, abych se Vám pokusil vysvětlit, proč je důležité tento návrh co nejdříve schválit a nečekat až na připravovaný návrh Ministerstva zdravotnictví.

Podstata věci je v tom, že zákaz kouření v restauracích má mnohem větší šanci být přijat jako samostatný návrh než jako součást dlouhé řady změn, které má přinést připravovaný ministerský návrh.

Připravovanému ministerskému návrhu z důvodu množství otázek, které řeší, hrozí, že stejně jako v letech 2011 až 2013 bude opakovaně odkládán nebo nebude předložen vůbec (poslanecký návrh může přinést změnu za čtyři měsíce, ministerský nejdříve v roce 2016). Navíc pokud nakonec předložen a projednán bude, hrozí, že bude přijata verze, která kouření v restauracích nezakáže.

Projednávaný poslanecký návrh není alternativou k připravovanému ministerskému návrhu, je s ním plně v souladu. Přijetí poslaneckého návrhu naopak významně usnadní projednávání budoucího ministerského návrhu, neboť téma kouření v restauracích již nebude třeba otevírat.

Poslanecký návrh neobsahuje žádné formální nedostatky a je plně životaschopný. Nebude-li poslanecký návrh přijat, dost pravděpodobně se zákazu kouření v restauracích nedočkáme.

Schvalování poslaneckého návrhu by mělo být co nejrychlejší. Jde o známou a dlouhodobě diskutovanou otázku, na kterou již většina poslanců má jasný názor. Odklady a pomalé projednávání ve výborech by otevíralo prostor tabákové lobby pro vznášení nepřeberného množství pozměňovacích návrhů zakotvujících nejrůznější výjimky, které by se v praxi staly pravidlem a zabránily by skutečné změně. Nejdůležitější ale je, že čím později bude zákaz zaveden, tím více dětí ještě začne kouřit a tím více lidí zbytečně zemře.

Děkuji, s pozdravem

Tomáš Kindl

P. S.: Ke stanovisku Ministerstva zdravotnictví a vlády blíže viz: http://tabakapravo.blogspot.cz/2014/08/nemecek-podlehl-tabakove-lobby.html  


Žádné komentáře :

Okomentovat