pondělí 25. srpna 2014

Němeček podlehl tabákové lobby aneb Ministerstvo zdravotnictví škodí zdraví

Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo nesouhlas s poslaneckým návrhem nazákaz kouření v restauracích. Zdánlivě paradoxně tak bojuje proti návrhu identickému s tím, který samo připravuje. Proč?

Identicky komplexnější
 
Hlavním argumentem ministerstva je, že poslanecký návrh prý není komplexní, protože neřeší také alkohol a jiné návykové látky jako připravovaný ministerský návrh. Pokud ale jde o kouření v restauracích, budoucí vládní návrh není o nic komplexnější než stávající návrh poslanecký – vymezení zákazu je totožné. Nevidím žádný důvod, proč by kouření v restauracích muselo být zakázáno až současně s úpravou zcela nesouvisejících protialkoholních opatření.  
Poněkud úsměvným důvodem pro zamítnutí návrhu dle ministerstva je, že návrh nedefinuje termíny „vnitřní prostor“, „kouření“ či „zařízení společného stravování“. Tyto pojmy předložený návrh nedefinuje, protože je nezavádí. Nejde o pojmy nové, ale pojmy, které se používají ve stávajícím zákoně. Pokud ze stávajícího znění zákona podle ministerstva není zřejmé, zda pod současné zákazy kouření (např. ve školách a nemocnicích) spadá též používání elektronických cigaret, je to problém jeho chybného výkladu stávajícího znění zákona (který toto ministerstvo před několika lety připravilo), nikoli předloženého návrhu. Používání elektronických cigaret stávajícími zákazy kouření postihovat nelze, protože elektronické cigarety nehoří (jednalo by se o nepřípustnou analogii; samozřejmě není vyloučena jiná budoucí úprava v ministerském návrhu). Nekompetentnost zpracovatele připomínek prozrazuje i opomenutí skutečnosti, že zákaz kouření se nevztahuje jen na kouř z tabákových výrobků, ale na jakýkoli kouř (třeba marihuanový). 
Úplně zcestná je i poslední kritická poznámka ministerstva, že návrh neobsahuje přechodné ustanovení, ve kterém by bylo určeno, do jaké doby musejí provozovatelé splnit povinnost označení prostor grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Tuto povinnost je z povahy věci třeba splnit dnem účinnosti zákona. 
Co bude přijato? 
Podstata věci je v tom, že zákaz kouření v restauracích má mnohem větší šanci být přijat jako samostatný návrh než jako součást dlouhé řady změn, které má přinést připravovaný ministerský návrh.

Připravovanému ministerskému návrhu z důvodu množství otázek, které řeší, hrozí, že stejně jako v letech 2011 až 2013 bude opakovaně odkládán nebo nebude předložen vůbec (poslanecký návrh může přinést změnu za čtyři měsíce, ministerský nejdříve v roce 2016). Navíc pokud nakonec předložen a projednán bude, hrozí, že bude přijata verze, která kouření v restauracích nezakáže.   

Boj ministerstva proti poslaneckému návrhu za použití zjevně zástupných důvodů proto vzbuzuje velké pochybnosti o skutečných záměrech ministerstva. Podle vlastních slov ministerstvo o prosazení úplného zákazu kouření v restauracích dlouhodobě usiluje. Zřejmě by rádo usilovalo ještě mnohem déle. Doufejme, že vláda, která o návrhu bude jednat již tuto středu, tlaku tabákové lobby odolá.
Článek byl publikován dne 27. 8. 2014 v Lidových novinách a dne 26. 8. 2014 na webu FINMAG.

Aktualizace 27. 8. 2014: Vláda tabákové lobby odolala. Nepřijala Ministerstvem zdravotnictví navržené nesouhlasné stanovisko. Nepřijala ani neutrální stanovisko, a když k přijetí souhlasného stanoviska chyběl jediný hlas, od 1. 9. 2014 platí fikce souhlasného stanoviska.
 

Žádné komentáře :

Okomentovat