středa 15. února 2012

Právní úprava kontroly tabáku

Právo na ochranu před kouřem v prostředí je součástí základního lidského práva na ochranu života a zdraví. Svoboda jedince kouřit končí tam, kde začíná svoboda jiného nekouřit.

Účelem právní úpravy kontroly tabáku je ochrana před kouřem v prostředí, ale i celkové snížení spotřeby tabáku a jejích škodlivých zdravotních, ekonomických a sociálních dopadů. Množství různých právních norem můžeme systematicky rozčlenit na pět veřejnoprávních oblastí.

Právní normy týkající se výroby tabákových výrobků regulují, jakým způsobem a z čeho smějí být tabákové výrobky vyrobeny a jak má vypadat jejich obal (včetně zdravotních varování). Finanční právo odpovídá na otázku, jaké daně z tabákových výrobků a kam jsou odváděny (spotřební daň a většina daně z přidané hodnoty jsou neúčelovým příjmem státního rozpočtu). Třetí okruh norem stanoví zákaz tabákové reklamy, propagace a sponzorství a výjimky z něj (například v místě prodeje). Další normy upravují, za jakých podmínek, v jakých místech, jakým způsobem a komu lze tabákové výrobky prodávat (například zákaz prodeje osobám mladším 18 let). Konečně pátý okruh norem tvoří zákazy kouření (obecnou výjimkou jsou tzv. „stavebně oddělené“ prostory; neexistující kontrola nedefinovaného pojmu způsobuje, že účel ochrany před kouřem v prostředí není naplněn – například restaurace).

Kam veřejnoprávní regulace nesahá, tam se mohou uplatnit soukromoprávní prostředky, jako je žaloba ze sousedských imisí, žaloba o náhradu újmy na zdraví a žaloba na ochranu osobnosti. Jejich praktické využití je však velmi obtížné (chybí průlomový případ).

Současná česká úprava kontroly tabáku zatím jen kopíruje minimální standardy požadované Evropskou unií a je neúčinná z důvodu vágních definic, nelegitimních výjimek a zcela nedostatečné kontroly. Probíhající ratifikace Rámcové úmluvy o kontrole tabáku sama o sobě zlepšení nepřinese (většina požadavků má jen doporučující charakter).

Žádné komentáře :

Okomentovat